Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis"

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2004.10.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 818 Kat.:

Izdoti saskaņā ar ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka atzinums sniedzams par katru politikas dokumenta projektu un par katru tiesību akta projektu atsevišķi. Atzinumu paraksta valsts sekretārs vai tās institūcijas vadītājs, kas sniedz atzinumu. Tieslietu ministrijā atzinumu var parakstīt arī valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos. Atzinumā norāda arī tā izstrādātāju.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)