Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumos Nr.543 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem"

Pieņemts: 2004.10.26 Stājies spēkā: 2004.10.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 891 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību un likumu "Par pašvaldību budžetiem".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā pēc galvojuma līguma noslēgšanas pašvaldība nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam iekļaušanai pasūtītāju reģistrā šādu informāciju par aizņēmēju, kam atbilstoši šo noteikumu 3. punktam sniegts galvojums: aizņēmēja nosaukums; reģistrācijas numurs;
adrese; galvojuma līguma parakstīšanas datums.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)