Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos Nr.337 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"

Pieņemts: 2004.12.28 Stājies spēkā: 2004.12.31 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1061 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu".
Noteikumu grozījumi paredz izteikt 2.15., 2.16., un 2.17 apakšpunktus jaunās redakcijās.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)