Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumos Nr.152 "Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs"

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2005.02.12 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 114 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Meža likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ja vēja radīto postījumu dēļ pirms ciršanas uzsākšanas nav iespējams mežaudzes platību uzmērīt, meža īpašnieks vai tiesiskais vadītājs cirsmu norobežojošos augošos kokus iezīmē ar noturīgu krāsu. Izcirsto platību uzmēra un skici zīmē pēc cirsmas izstrādes. Skici pievieno pārskatam par izcirsto koku apjomu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)