Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums"

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2004.11.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 807 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi paredz, ka Valsts kancelejas padotībā ir Tulkošanas un terminoloģijas centrs.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.