Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finanšu instrumenta PHARE programmu"

Pieņemts: 2005.03.15 Stājies spēkā: 2005.03.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 190 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka aizstāt vārdus 8.punktā "Finanšu ministrs" ar vārdiem " Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)