Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.662 "Lubānas mitrāju kompleksa konsultatīvās padomes nolikums"

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.02.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 89 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Padomē ir pa vienam pārstāvim no Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes un Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Rēzeknes sektora, Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes un Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Madonas sektora, Zemkopības ministrijas, valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži", Valsts meža dienesta, Teiču dabas rezervāta administrācijas, Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes, Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts zivsaimniecības pārvaldes, Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta, Daugavpils Universitātes, Lubānas pilsētas domes, Varakļānu pagasta padomes un citām pašvaldībām, kas atrodas Lubānas mitrāju kompleksa teritorijā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)