Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos Nr.425 "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums"

Pieņemts: 2004.07.27 Stājies spēkā: 2004.07.31 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 622 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūras likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka aģentūras pienākumos ietilpst licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem).

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)