Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.544 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem"

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 938 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un likumu "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka pasūtītājam nav jāmaksā valsts nodeva par informāciju, kas nepieciešama pretendenta vai kandidāta atbilstības novērtēšanai iepirkuma procedūras ietvaros. Informācija tās pieprasītājam sniedzama ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.