Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.391 "Pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājuma apjoma noteikšanas, tā iesniegšanas, piemērošanas un samazināšanas kārtība"

Pieņemts: 2004.12.21 Stājies spēkā: 2004.12.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1028 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka vispārējā galvojuma apliecības, kas izsniegtas līdz 2004.gada 1.maijam, paliek spēkā līdz tajās minētā derīguma termiņa beigām.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)