Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību"

Pieņemts: 2005.03.22 Stājies spēkā: 2005.03.25 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 200 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka valsts nodeva, ko komersants samaksājis par katru regulējamās nozares sabiedrisko pakalpojumu veidu, summā nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 3.punktā noteikto likmi no kopējā komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma attiecīgajā valsts vai pašvaldību regulējamā nozarē.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.