Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras nolikums

Pieņemts: 2004.11.09 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 913 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūra izveidota, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību īpašuma pārvaldīšanā, apsaimniekošanā un būvniecībā, kā arī veiktu iepirkuma procedūras iestāžu vajadzībām.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)