Iekšlietu ministrijas Sakaru centra nolikums

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.08.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 676 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka centra funkcijas, uzdevumus un kompetenci, kā arī centra pārvaldes kārtību. Tāpat noteikts centra darbības tiesiskuma nodrošināšanas kārtības mehānisms un darbības pārskatu iesniegšanas kārtība.
Noteikts, ka centrs ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ES prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām, lai veicinātu noziedzības apkarošanu un valsts iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.