Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums

Pieņemts: 2004.10.26 Stājies spēkā: 2004.10.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 893 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde. Biroja darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana iepirkuma procedūru uzraudzībā. Biroju finansē no valsts pamatbudžeta.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.