Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums

Pieņemts: 2004.07.27 Stājies spēkā: 2004.07.31 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 623 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma.
Noteikumi nosaka, ka Izglītības valsts inspekcija ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Inspekcijas darbības mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti izglītības jomā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.