Kārtība, kādā apkaro infekcijas slimības, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, un veic to profilaksi

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2005.02.23 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 107 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā apkaro infekcijas slimības, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, un veic to izraisītāju profilaksi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.