Kārtība, kādā glabājami, realizējami un iznīcināmi lietiskie pierādījumi un citi izņemtie priekšmeti, kuru glabāšana pie krimināllietas nav iespējama vai kuri ātri bojājas

Pieņemts: 2005.01.04 Stājies spēkā: 2005.01.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 12 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa likumu.
Noteikumi nosaka: institūcijas, kurās tiek glabāti lietiskie pierādījumi un citi izņemtie priekšmeti, ja tos nav iespējams glabāt pie krimināllietas. Kārtību, kādā realizējami un iznīcināmi lietiskie pierādījumi un citi izņemtie priekšmeti, kas ātri bojājās un kurus nevar atdot īpašniekam vai arī kuru ilgstoša uzglabāšana rada zaudējumus valstij.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)