Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos

Pieņemts: 2004.10.26 Stājies spēkā: 2004.11.03 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 897 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Konkurences likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā Konkurences padomē iesniedzams un izskatāms atbilstoši pielikumā norādītajam paraugam sastādītais ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos, kā arī apgrozījuma aprēķināšanas kārtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)