Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2005.02.19 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 120 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un licences kartītes autotransporta līdzekļiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.