Kārtība, kādā izsniedz speciālās caurlaides pasta un inkasācijas transportlīdzekļiem

Pieņemts: 2005.01.11 Stājies spēkā: 2005.01.20 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 40 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz speciālās caurlaides pasta transportlīdzekļiem un inkasācijas transportlīdzekļiem, piešķirot tiesības darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības nosaka caurlaides paraugu (pielikums), kā arī caurlaižu anulēšanas kārtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)