Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā

Pieņemts: 2005.01.11 Stājies spēkā: 2005.01.19 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 39 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likumu un likumu "Par nodokļiem un nodevām".
Noteikumi nosaka, kārtību, kādā Latvijā reģistrētiem komersantiem, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, zvejnieku un zemnieku saimniecībām un kooperatīvajām sabiedrībām tiek izsniegtas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, ja tie pretendē zvejot:
starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras;
Baltijas jūrā un Rīgas līcī aiz piekrastes ūdeņiem;
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos;
valsts nodevas likmes un maksāšanas kārtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.