Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas

Pieņemts: 2004.07.20 Stājies spēkā: 2004.07.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 619 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas. Zemes transformāciju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs ierosināt zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)