Kārtība, kādā mājas apstākļos izsviež, izspiež, iepako un uzglabā medu, kā arī to transportē un izplata

Pieņemts: 2004.12.21 Stājies spēkā: 2004.12.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1031 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā mājas apstākļos izsviež, izspiež, iepako un uzglabā medu, kā arī transportē un izplata to tikai Latvijas teritorijā (piemēram, tirgos, izplatīšanas vietās, ēdināšanas uzņēmumos, veikalos, vairumtirdzniecības punktos).

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)