Kārtība, kādā notiek darbības ar emisijas kvotām un tiek veidoti iekārtu kopfondi

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.09.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 661 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu".
Nosaka kārtību:
- kādā piešķir, uzkrāj, pārskaita, nodod, aizstāj un anulē emisijas kvotas;
- kādā Latvijas Vides aģentūrai nodod emisijas kvotas, kas atbilst iekārtas emitētajam siltumnīcefekta gāzu daudzumam iepriekšējā kalendārā gadā;
- kādā Latvijas Vides aģentūrā iesniedz iesniegumu par iekārtu kopfonda izveidi (noteikumu pielikumā iesnieguma veidlapa);
- kādā veido iekārtu kopfondus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.