Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos

Pieņemts: 2004.10.26 Stājies spēkā: 2004.10.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 895 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, iestādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos. Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga un kontrolē šajos noteikumos minēto prasību izpildi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.