Kārtība, kādā pārvadātājs nodod tā rīcībā esošos resursus dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam dzelzceļa satiksmes atjaunošanai pēc negadījuma, un kārtība, kādā pārvadātājam atlīdzina resursu vērtību

Pieņemts: 2004.12.07 Stājies spēkā: 2004.12.10 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1005 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā pārvadātājs nodot tā rīcībā esošos resursus dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam dzelzceļa satiksmes atjaunošanai pēc negadījuma, un kārtību, kādā pārvadātājam atlīdzina nodoto resursu vērtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.