Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei

Pieņemts: 2004.10.12 Stājies spēkā: 2004.10.20 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 848 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirama mērķdotācija plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija mērķdotāciju piešķir no līdzekļiem, kas saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam paredzēti mērķdotācijai plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)