Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi

Pieņemts: 2005.01.11 Stājies spēkā: 2005.01.15 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 27 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalsta likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, atlīdzības apmēru un tā pārskaitīšanas kārtību, kā arī dokumentus, kādi iesniedzami, lai saņemtu atlīdzību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)