Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Pieņemts: 2005.03.15 Stājies spēkā: 2005.03.19 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 182 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalsta likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atlīdzības apmēru un tā pārskaitīšanas kārtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.