Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Pieņemts: 2004.12.14 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1021 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu (turpmāk - atlīdzība), atlīdzības apmēru un tās pārskatīšanas kārtību, kā arī dokumentus, kas nepieciešami atlīdzības saņemšanai.


Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)