Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju

Pieņemts: 2005.01.11 Stājies spēkā: 2005.01.15 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 26 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalsta likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju, atlīdzības apmēru un tā pārskatīšanas kārtību, kā arī dokumentus, kādi iesniedzami, lai saņemtu atlīdzību. Atlīdzības apmērs ir 1000 latu. Atlīdzību izmaksā vienam no bērna vecākiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.