Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu

Pieņemts: 2005.03.15 Stājies spēkā: 2005.03.19 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 183 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalsta likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu, pabalsta apmēru un tā pārskaitīšanas kārtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.