Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei

Pieņemts: 2004.10.19 Stājies spēkā: 2004.10.23 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 870 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2004 gadam".
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirams valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei. Valsts mērķdotāciju piešķir šādā apmērā: pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projekta sagatavošanai - līdz 10000 latiem; administratīvo teritoriju izpildei - līdz 2000 latiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)