Kārtība, kādā politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūtā manta nododama valsts īpašumā

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 751 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūtā manta, tai skaitā anonīmi un pretlikumīgi saņemtie dāvinājumi un ziedojumi, nododama valsts īpašumā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.