Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto un Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās

Pieņemts: 2004.09.07 Stājies spēkā: 2004.09.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 782 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā: Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansētā projekta pieteicējs, grantu shēmas projekta pieteicējs un pirmā līmeņa starpniekinstitūcija sniedz informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu attiecīgā struktūrfonda līdzfinansētā projekta ietvaros.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.