Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2004.12.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 996 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību un likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām".
Noteikumi nosaka valsts kontrolēto kapitālsabiedrību dividentēs izmaksājamo minimālo peļņas daļu un kārtību, kādā komercsabiedrību izmaksājamā valstij piekritīgā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu tiek ieskaitīti valsts budžetā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)