Kārtība, kādā tiek veikti militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumi

Pieņemts: 2004.08.17 Stājies spēkā: 2004.08.20 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 714 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām".
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iepirktas militāra rakstura preces (pielikums) un sniegti ar šo preču piegādi saistītie militāra rakstura pakalpojumi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.