Koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtība

Pieņemts: 2004.08.10 Stājies spēkā: 2004.08.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 700 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Koncesiju likumu.
Nosaka koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtību. Noteikumu pielikumos koncesijas līguma reģistrācijas pieteikums; koncesijas līguma grozījumu reģistrācijas pieteikums; reģistrācijas pieteikums grozījumiem informācijā par koncedentu vai koncesionāru; koncesijas līguma izbeigšanās reģistrācijas pieteikums.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.