Kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības noteikumi

Pieņemts: 2005.02.15 Stājies spēkā: 2005.03.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 128 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma.
Noteikumi nosaka Latvijai saistošos starptautiskajos normatīvajos aktos noteikto kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildes kārtību un uzraudzību, kā arī valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija "Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas kuģu un ostu kontroles inspektoru funkcijas un tiesības.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.