Latviešu valodas apguves valsts aģentūras nolikums

Pieņemts: 2004.09.07 Stājies spēkā: 2004.10.11 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 774 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Latvijas valodas valsts aģentūra
ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošā valsts iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt iespējas apgūt latviešu valodu tām personām, kurām nav latviešu valodas zināšanu vai kurām tās ir nepilnīgas.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.