Medicīnas profesionālās izglītības centra nolikums

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2005.02.12 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 109 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Medicīnas profesionālās izglītības centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir nodrošināt to ārstniecības personu tālākizglītību - specializāciju un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu - , kuras ieguvušas augstāko vai vidējo profesionālo medicīnisko izglītību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)