Meža zemes transformācijas noteikumi

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2004.10.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 806 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Meža likumu, Gaujas nacionālā parka likumu un Aizsargjoslu likumu.
Noteikumi nosaka: meža zemes transformācijas nosacījumus; transformācijas iesnieguma iesniegšanas, izskatīšanas un atļaujas saņemšanas kārtību; transformācijas dēļ valstij nodarīto zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Transformāciju var ierosināt: meža zemes īpašnieks; meža zemes tiesiskais valdītājs; cita persona saskaņā ar meža zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru vai pilnvarojuma līgumu; infrastruktūras objektu būvētājs (ierīkotājs) - saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar meža zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai to pilnvarotu personu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.