Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikums

Pieņemts: 2004.10.19 Stājies spēkā: 2004.10.23 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 878 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija. Padomes darbības mērķis ir koordinēt komercsabiedrību iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu un citu Eiropas Savienības dalībvalstu Eiropas Komisijā iesniegto iesniegumu noraidījumu tālāku virzību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)