Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas un uzskaites kārtība zāļu ražošanas uzņēmumos, zāļu lieltirgotavās un aptiekās

Pieņemts: 2005.03.08 Stājies spēkā: 2005.03.16 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 168 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību".
Noteikumi nosaka kārtību, kādā vielas, kas iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā, un zāles, kuru sastāvā ir minētās vielas, saņem, iepērk, izplata, izsniedz, uzglabā un uzskaita zāļu ražošanas uzņēmumos, zāļu lieltirgotavās un aptiekās.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.