Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"

Pieņemts: 2008.10.14 Stājies spēkā: 2008.10.22 Pievienots datubāzei: 2008.10.22 Tips: MK Noteikumi Nr.: 852 Kat.: Nodokļu sistēma

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu.
Noteikumi nosaka:
- kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)";
- atbildīgo iestādi;
- projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;
- prasības projekta iesniedzējam.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.