Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevu

Pieņemts: 2004.08.10 Stājies spēkā: 2004.08.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 701 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu Par nodokļiem un nodevām.
Nosaka valsts nodevas likmes par arodbiedrības reģistrāciju, statūtu grozījumu un citu izmaiņu reģistrāciju, arodbiedrības izslēgšanu no arodbiedrību reģistra un reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.