Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2004.12.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 985 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.
Noteikumi nosaka atkritumu klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)