Noteikumi par ātrās reaģēšanas sistēmas darbību pārtikas apritē

Pieņemts: 2004.07.27 Stājies spēkā: 2004.07.31 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 631 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu.
Noteikumi nosaka ātrās reaģēšanas sistēmas darbību pārtikas apritē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28.janvāra Regulas (EK) Nr. 178/2000, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, IV nodaļas 1. iedaļai, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārtikas apriti.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.