Noteikumi par bezmantinieku kapitāla daļu pārņemšanu un pārdošanu

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 749 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām".
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieņemtas un pārdotas Komerclikuma 191.pantā paredzētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību bezmantinieka kapitāla daļas, kas piekrīt valstij saskaņā ar Civillikuma 416.pantu, un tām pielīdzināmās kapitāla daļas.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)