Noteikumi par bioloģiskās akvakultūras dzīvnieku audzēšanu un no tiem iegūto produktu aprites un kontroles kārtību

Pieņemts: 2005.03.22 Stājies spēkā: 2005.03.25 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 197 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka bioloģiskās akvakultūras dzīvnieku (zivju, vēžu, molusku) audzēšanas kārtību īpaši šim nolūkam mākslīgi izveidotās ūdenstilpēs (dīķī) un no tiem iegūto produkciju aprites un kontroles kārtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)